สามรถต่อท่อน้ำตรงไปที่ก็อกน้ำ แทนการต่อท่อน้ำไปที่ถังน้ำได้หรือไม่

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น