สามรถต่อท่อตรงไปที่ถังน้ำ แทนการต่อท่อน้ำเข้าก็อกน้ำได้หรือไม่

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น